top of page
Ara

ZBrush çalışıyorum


Bir süredir soyutlama çalışmaları yapıyorum. Bir taraftan Ahşap atölyemde Rölyef panolar hazırlarken bir taraftan da 3D programlarda sanal-soyut heykel çalışmaları yapıyorum. Daha önce Blender programı ile örnekler yayınlamıştım. Bu sefer ZBrush programını kullanarak bir heykel yaptım. Programın history kaydetme özelliğini kullanarak hızlıbir çalışma videosu kaydettim. Seyrinize sunulur. ;)

116 görüntüleme2 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Bir zamanlar

2 commenti


In conclusion, virtual games for Android have transcended mere entertainment and become a cultural phenomenon. Khelraja, with its unparalleled features, graphics, and community engagement, has emerged as the best virtual sports games app for Android. As we look towards the future, Khelraja promises to continue shaping the landscape of virtual sports gaming, providing an unmatched experience for enthusiasts around the globe. So, gear up, download Khelraja, and embark on a virtual sports journey like never before. The game is on!


Mi piace

bottom of page